Các chương trình Đào tạo tại thyssenkrupp Materials Vietnam

thyssenkrupp Materials Vietnam (tkMV) xác định rằng nhân lực là giá trị cốt lõi để tạo nên sự phát triển thành công và bền vững của công ty. Với mục tiêu nâng cao, hoàn thiện kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc của nhân viên, tkMV đã xây dựng quy trình đào tạo nhằm đảm bảo việc thực hiện đào tạo một cách đúng nhu cầu, có hệ thống và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc phát triển các chương trình đào tạo còn nhằm thu hút nhân tài vào làm việc, góp phần cùng tkMV phát triển bền vững và lợi nhuận.

tkMV phát triển các chương trình đào tạo đa dạng nhằm đảm bảo toàn bộ nhân viên có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo để được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt công việc mà mình đảm nhận. Các chương trình đào tạo được cung cấp dưới nhiều hình thức khác nhau như đào tạo nội bộ, đào tạo bởi các chuyên gia bên ngoài hay đào tạo thông qua công việc hay tự học. tkMV hỗ trợ kinh phí cho các khóa học dưới nhiều hình thức khác nhau.

Quá trình theo dõi và cập nhật sau đào tạo cũng là một trong những bước quan trọng. Học viên sau đào tạo sẽ áp dụng các kiến thức đã học vào công việc và các Quản lý trực tiếp sẽ theo dõi và hỗ trợ sát sao.

Một số chương trình đào tạo của tkMV

 • Đào tạo định hướng nhân viên mới
  Cung cấp cho các bạn nhân viên mới những kiến thức và kỹ năng cơ bản trước khi bắt đầu thực hiện công việc.
 • Đào tạo kiến thức sản phẩm
  Với mục tiêu đào tạo cho các Chuyên viên Kinh doanh trở thành những Chuyên gia Sản phẩm trong lịch vực của mình, tkMV liên tục mời các Chuyên gia Kỹ thuật từ các nhà cung cấp tới đào tạo kiến thức về sản phẩm cho đội ngũ Chuyên viên Kinh doanh của mình. Thông qua các khóa học này, Chuyên viên Kinh doanh sẽ tự tin trong việc tư vấn cho khách hàng các giải pháp kỹ thuật tốt nhất, tạo lòng tin vững bền của khách hàng.
 • Đào tạo kỹ năng mềm
  Hàng năm, tkMV tổ chức nhiều khóa đào tạo về kỹ năng mềm cho nhân viên. Không chỉ mời các Chuyên gia đào tạo từ bên ngoài tới thực hiện, tkMV còn tổ chức nhiều khóa đào tạo bởi các Chuyên gia nội bộ, qua đó chia sẻ kinh nghiệm làm việc và hỗ trợ nhau cùng phát triển.
 • Đào tạo cho các cấp quản lý
  Các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, kỹ năng kèm cặp nhân viên.
 • Chương trình “Thực tập sinh”
  tkMV hợp tác với các Trường cao đẳng tổ chức các hội thảo định hướng nghề nghiệp, nhận sinh viên tới thực tập tại công ty và tuyển dụng sau thực tập (nếu có).
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,